Oferta

. W naszej ofercie znajdują się m. in. takie usługi jak:


Prowadzenie ewidencji ryczałtowych


Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów


Prowadzenie ksiąg handlowych


Obsługa płac


- ewidencja podatku od towarów i usług
- ewidencja kosztów i przychodów
- ewidencja środków trwałych
- ewidencja wyposażenia
- obsługa ZUS pracowników i właścicieli
- rozliczenia z ZUS i US
- listy płac
- imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUAP)
- deklaracja PFRON przekazywana drogą elektroniczną
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT4)
- roczna deklaracja podatkowa (PIT 11/8B)

Dodatkowo oferujemy porady w zakresie:

- wyboru sposobu opodatkowania
- obiegu dokumentów w firmie
- likwidacji firmy
- prowadzenia kasy w firmie
- przeszkolenia pracownika w programie do obsługi kasy
- ubezpieczeń
- sprzętu komputerowego / oprogramowania
- pomocy we wdrażaniu systemu księgowego "Fakt"